หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   

 

         
โลหะ แผ่นทองเหลือง รูปทรงต่างๆ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  แผ่นทองเหลือง ลายแมว-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง หมดชั่วคราว
เซ็ตใหญ่
  9 แบบ
ราคาเซ็ตละ 490 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

 

  แผ่นทองเหลือง ลายแมว-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายแมว
ราคาซองละ 60 บาท
      หมดชั่วคราว..

เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

  แผ่นทองเหลือง ลายLV-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายLV
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

   
 
แผ่นทองเหลือง ลายดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายดาว
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

  โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายผีเสื้อ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายผีเสื้อ
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

   
 
แผ่นทองเหลือง ลายมงกุฎ-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายมงกุฎ
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

  แผ่นทองเหลือง ลายโบ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายโบ
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

   
 
แผ่นทองเหลือง ลายซากุระ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายซากุระ
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

 
โลหะ แผ่นทองเหลือง เกร็ดหิมะ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง เกร็ดหิมะ
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายชาแนวว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-อุปกรณ์แต่งเล็บ

โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายชาแนวว
ราคาซองละ 60 บาท


เป็นโลหะทองเหลืองแบบบางๆ มีความแข็งเล็กน้อย
ใช้สำหรับติดบนเล็บจริง หรือฝังในเล็บอะคริลิคก็ได้
ลายเส้นคมชัด งานค่อนข้างละเอียด ถึงละเอียดมาก
ใน 1 ถุงบรรจุประมาณ 80-120 อัน

   


 
    ตัวอย่างผลงานบางส่วน จากโลหะแผ่นทองเหลือง
  โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายชาแนวว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ ลายเล็บจาก โลหะ แผ่นทองเหลือง ลายชาแนวว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   

  หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ