หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   
     เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง
         เพชรตูดแหลม ใช้ติดเล็บ บนลายปั้นนูนต่างๆ เช่น ติดกลางดอกไม้แบบต่างๆ ติดตรงกลางโบ หัวใจ เป็นต้น
 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม กลม
ขนาดเพชร มีดังในรูป
คือ 6,8,10,12,16,
18,20 และ 22


วิธีสั่งซื้อ เพชรตูดแหลม
ให้บอกสี และขนาดที่ต้องการ
ตัวอย่าง เช่น สั่ง เพชรตูดแหลม
สีขาว ขนาด 6
เป็นต้น


ซึ่งท่านสามารถเลือกขนาด
และสี ได้จากเชดสีเพชรด้านล่าง

     
  เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาว

ขนาด 6
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาว

ขนาด 8
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพชรตูดแหลม ใช้ติดเล็บ บนลายปั้นนูนต่างๆ เช่น ติดกลางดอกไม้แบบต่างๆ ติดตรงกลางโบ หัวใจ เป็นต้น

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาว

ขนาด 10
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด

     
  เพชรตูดแหลม ใช้ติดเล็บ บนลายปั้นนูนต่างๆ เช่น ติดกลางดอกไม้แบบต่างๆ ติดตรงกลางโบ หัวใจ เป็นต้น

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาว

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม ใช้ติดเล็บ บนลายปั้นนูนต่างๆ เช่น ติดกลางดอกไม้แบบต่างๆ ติดตรงกลางโบ หัวใจ เป็นต้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาว

ขนาด 22
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


  ดอกไม้แห้ง สำหรับฝังในเล็บอะคริลิค  

  เพชรตูดแหลม

เพชรตูดแหลม
กลม สีน้ำตาล

ขนาด 10
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
 
  เพชรตูดแหลม อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีแดง

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชร,เพรชติดเล็บ,เพชรชวา,เพชรธรรมดา

เพชรตูดแหลม
กลม สีฟ้า

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม ติดเล็บ ประดับเล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีน้ำเงิน

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม ติดเล็บ ประดับเล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีเขียวอ่อน

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชร,เพรชติดเล็บ,เพชรชวา,เพชรธรรมดา,เพชรตูดแหลม

เพชรตูดแหลม
กลม สีชมพู

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชร,เพรชติดเล็บ,เพชรชวา,เพชรธรรมดา,เพชรตูดแหลม

เพชรตูดแหลม
กลม สีเขียวอ่อน

ขนาด 18
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


     
  เพชร,เพรชติดเล็บ,เพชรชวา,เพชรธรรมดา,เพชรตูดแหลม

เพชรตูดแหลม
กลม สีฟ้า

ขนาด 18
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


     
  เพชร,เพรชติดเล็บ,เพชรชวา,เพชรธรรมดา,เพชรตูดแหลม

เพชรตูดแหลม
กลม สีม่วง

ขนาด 18
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม และ คริสตัล ติดเล็บ ประดับเล็บ เพชรสำหรับติดบนเล็บ มีขนาดเพชรให้เลือกติดเล็บ มากมาย ลองดูกันนะ

เพชรตูดแหลม
กลม สีชมพู

ขนาด 18
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม และ คริสตัล ติดเล็บ ประดับเล็บ เพชรสำหรับติดบนเล็บ มีขนาดเพชรให้เลือกติดเล็บ มากมาย ลองดูกันนะ

เพชรตูดแหลม
กลม สีแดง

ขนาด 18
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม และ คริสตัล ติดเล็บ ประดับเล็บ เพชรสำหรับติดบนเล็บ มีขนาดเพชรให้เลือกติดเล็บ มากมาย ลองดูกันนะ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีน้ำตาลส้ม

ขนาด 18
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 40 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาวเหลือบรุ้ง

ขนาด 6
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาวเหลือบรุ้ง

ขนาด 8
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
  เพชรตูดแหลม แบ่งขายเป็นถุง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เพชรตูดแหลม
กลม สีขาวเหลือบรุ้ง

ขนาด 12
ราคาถุงละ 80 บาท
บรรจุประมาณ 100 เม็ด


     
 
 
           
          คลิปวิดีโอ การใช้เพชรตูดแหลม

การแปะเพชรตูดแหลม
จะแปะบนแป้งปั้นนูน ขณะที่แป้งยังไม้แห้ง
จะทำให้เพชรติดแน่นขึ้นมากๆ

และสามารถดัดแปลงได้มากมาย
เช่น ติดบนโบ ติดบนหัวใจ เป็นต้น
           
 
 
           
          คลิปวิดีโอ การใช้เพชรตูดแหลม 2

การแปะเพชรตูดแหลม
จะแปะบนแป้งปั้นนูน ขณะที่แป้งยังไม้แห้ง
จะทำให้เพชรติดแน่นขึ้นมากๆ

และสามารถดัดแปลงได้มากมาย
เช่น ติดบนโบ ติดบนหัวใจ เป็นต้น
           
 
  อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-เพชรตูดแหลม

อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-เพชรตูดแหลม

  อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-เพชรตูดแหลม-อุปกรณืตกแต่งเล็บ

อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-อุปกรณ์ทำเล็บ-เพชรตูดแหลม

  หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ