หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   
 

      ชรชวา ติดเล็บ แยกขายเป็นถุง

 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  เพชรชวาติดเล็บ กลม

เพชรชวาติดเล็บ กลม
ขนาดเพชร มีดังในรูป
คือ 6,8,10,12,20,30


วิธีสั่งซื้อเพชร
ให้บอกสี และขนาดที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีขาว ขนาด 6


ซึ่งท่านสามารถเลือกขนาด
และสี ได้จากเชดสีเพชรด้านล่าง

     
  เพชรชวาประดับเล็บ


คุณสมบัติ
เพชรชวาประดับเล็บ
มีลักษณะ ก้นแบน
มีเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน

แวววาว
เล่นแสง
*ไม่ใช้เพชรสวาร็อฟกี้แท้
แต่เพชรชวาที่ช่างนิยมใช้
เพราะมีราคาที่ถูกกว่า
แต่มีเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน
และเล่นแสงใกล้เคียงกัน




     
  เพชรชวาติดเล็บ

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีขาว

มีขนาด 6,8,10,12
ราคาถุงละ 100 บาท
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น ชวาสีขาว ขนาด 6


     
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เพชร และ คริสตัล ติดเล็บ ประดับเล็บ

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีขาว

ขนาด 20
ราคาถุงละ 100 บาท
บรรจุ 40 เม็ด


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น ชวาสีขาว ขนาด 20


     
  เพชรชวาติดเล็บ สีขาว

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีขาว

ขนาด 30
ราคาถุงละ 100 บาท
บรรจุ 20 เม็ด


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น ชวาสีขาว ขนาด 30


     
  เพชรชวาติดเล็บ สีขาวเหลือบรุ้ง

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีขาวเหลือบรุ้ง

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีขาวเหลือบรุ้ง
ขนาด 12 จำนวน 1 ถุง

     

  เพชรชวาติดเล็บ

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีขาว
เหลือบรุ้ง
ขนาด 20
บรรจุ 40 เม็ด
ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีขาวเหลือบรุ้ง
ขนาด 30 จำนวน 1 ถุง


     
 
  เพชรชวาติดเล็บ กลม สีแดง

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีแดง

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีแดง
ขนาด 6  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรชวาติดเล็บ กลม สีชมพู

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีชมพู

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีชมพู
ขนาด 6  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรชวาติดเล็บ สีเขียวอ่อน

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีเขียวอ่อน

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีเขียวอ่อน
ขนาด 6  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรชวาติดเล็บ สีเหลือง

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีเหลือง

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีเหลือง
ขนาด 6  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชร และ คริสตัล ติดเล็บ ประดับเล็บ เพชรชวาติดเล็บ

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีน้ำตาล

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีน้ำตาล
ขนาด 8  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรชวาติดเล็บ สีดำ

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีดำ

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีดำ
ขนาด 8  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรชวาติดเล็บ

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีม่วง
เข้ม
มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีม่วงเข้ม
ขนาด 8  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรชวาติดเล็บ สีน้ำเงิน

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีน้ำเงิน

มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีน้ำเงิน
ขนาด 8  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรสวารอฟสกี้

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีฟ้า
มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีฟ้า
ขนาด 8  จำนวน 1 ถุง

     
  เพชรสวารอฟสกี้

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีชมพูเข้ม
มีขนาด 6,8,10
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


ในการสั่งซื้อ
ให้บอกสี และขนาด ที่ต้องการ
เช่น เพชรชวา สีชมพูเข้ม
ขนาด 8  จำนวน 1 ถุง
เป็นต้น

     
  เพชรสวารอฟสกี้

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีส้มเหลือบรุ้ง
มีขนาด 6
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


     
  เพชรสวารอฟสกี้

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีเขียวเหลือบรุ้ง
มีขนาด 6
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


     
  เพชรสวารอฟสกี้

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีฟ้าเหลือบรุ้ง
มีขนาด 6
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


     
  เพชรสวารอฟสกี้

เพชรชวาติดเล็บ
กลม สีทอง
มีขนาด 5
บรรจุประมาณ 90-110 เม็ด

ราคาถุงละ 100 บาท


     
 
 
 




  หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ