หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   

 

         
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล เจลต่อเล็บ เจลเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ LADY
กระปุกใหญ่ 2 ออนซ์  สีใส

ราคา 650 บาท


Balance Builder Gels clear
เจลคุณภาพ Soak-of-Gel สามารถใช้น้ำยาถอดเล็บ
แช่ถอดออกได้ ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบเจล หลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ LADY
กระปุกเล็ก 0.6 ออนซ์  สีใส

ราคา 300 บาท


Balance Builder Gels Clear
เจลคุณภาพ Soak-of-Gel สามารถใช้น้ำยาถอดเล็บ
แช่ถอดออกได้ ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------


  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ LADY
กระปุกเล็ก 0.6 ออนซ์   สีขาว

ราคา 300 บาท


Balance Builder Gels White (ใช้ต่อเล็บตัดปลายขาว)
เจลคุณภาพ Soak-of-Gel สามารถใช้น้ำยาถอดเล็บ
แช่ถอดออกได้ ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ LADY
กระปุกเล็ก 0.6 ออนซ์  สีชมพู
ใส
ราคา 300 บาท


Balance Builder Gels Pink (ใช้ต่อเล็บให้สีชมพูใส)
เจลคุณภาพ Soak-of-Gel สามารถใช้น้ำยาถอดเล็บ
แช่ถอดออกได้ ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ SUPER
กระปุกใหญ่ 2 ออนซ์   สี
ใส
ราคา 580 บาท


Balance Builder Gels Clear (เจลต่อเล็บสีใส)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV

 


-----------------------------------------------------------------
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ SUPER
กระปุกเล็ก 0.5 ออนซ์   สี
ใส
ราคา 250 บาท


Balance Builder Gels Clear (เจลต่อเล็บสีใส)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV

 


-----------------------------------------------------------------
 
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ GHU JIE
กระปุกเล็ก 0.6 ออนซ์  สีขาว

ราคา 300 บาท


Balance Builder Gels White (ใช้ต่อเล็บตัดปลายขาว)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV และหลอด LED

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------
 
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ GHU JIE
กระปุกเล็ก 0.6 ออนซ์  สีชมพูใส

ราคา 350 บาท


Balance Builder Gels Pink (ใช้ต่อเล็บให้สีชมพูธรรมชาติ)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้เป็นอย่างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV และหลอด LED

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------
 
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ LINA  SINA
กระปุกเล็ก 0.5 ออนซ์  สีใส

ราคา 150 บาท


Balance Builder Gels Clear (เจลใช้ต่อเล็บ สีใส)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV เท่านั้น

 


-----------------------------------------------------------------

  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ LINA  SINA
กระปุกเล็ก 0.5 ออนซ์  สีขาว

ราคา 150 บาท


Balance Builder Gels Clear (เจลใช้ต่อเล็บ ปลายขาว)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV เท่านั้น

 


-----------------------------------------------------------------
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ โนเนม
กระปุกเล็ก 0.7 ออนซ์  สีใส

ราคา 150 บาท


Balance Builder Gels Clear (เจลใช้ต่อเล็บ สีใส)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV เท่านั้น

 


-----------------------------------------------------------------
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บ โนเนม
กระปุกเล็ก 0.7 ออนซ์  สีชมพูใส

ราคา 150 บาท


Balance Builder Gels Clear (เจลใช้ต่อเล็บ สีชมพูใสมาก)
ไม่มีกลิ่น ไม่ทำลายหน้าเล็บ และแวววาวเงางาม
ทนทานแข็งแรง ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้โดยเครื่องอบ หลอด UV เท่านั้น

 


-----------------------------------------------------------------
 
 
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บกากเพชร โนเนม
กระปุกเล็ก 0.7 ออนซ์ 

ราคากระปุกละ 180 บาท
(เลือกสีตามรหัสด้านล่างนะครับ)


ใช้ต่อเล็บฝังปลายกากเพชร หรือตกแต่งเล็บเจล
ผสมทั้งเกล็ดเล็ก,ใหญ่ สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-001       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-002
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-003       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-004
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-005       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-006
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-007       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-008
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-009       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-010
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-011       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-012
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-013       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-014
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-015       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-016
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-017       เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-018
     
  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี  
        เจลต่อเล็บกากเพชร รหัส  NN-019  
     
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 

  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บกากเพชร เซ็ต
เกล็ดหยาบ ผสมละเอียด
รหัส GG-001

ขนาด 0.4 ออนซ์ 
12กระปุก
ราคาเซ็ตละ 450 บาท

ใช้ต่อเล็บฝังปลายกากเพชร หรือตกแต่งเล็บเจล
ผสมทั้งเกล็ดเล็ก,ใหญ่ สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------


  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บกากเพชร เซ็ต
เกล็ดละเอียด รหัส GG-002

ขนาด 0.4 ออนซ์ 
12กระปุก
ราคาเซ็ตละ 450 บาท

ใช้ต่อเล็บฝังปลายกากเพชร หรือตกแต่งเล็บเจล
กากเพชรเกล็ดเล็ก สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------


  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บกากเพชร เซ็ต
เกล็ดหยาบ ผสมละเอียด
รหัส GG-003

ขนาด 0.4 ออนซ์ 
12กระปุก
ราคาเซ็ตละ 550 บาท

ใช้ต่อเล็บฝังปลายกากเพชร หรือตกแต่งเล็บเจล
ผสมทั้งเกล็ดเล็ก,ใหญ่ สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------


  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บกากเพชร เซ็ต
เกล็ดละเอียด
รหัส GG-004

ขนาด 0.4 ออนซ์ 
12กระปุก
ราคาเซ็ตละ 550 บาท

ใช้ต่อเล็บฝังปลายกากเพชร หรือตกแต่งเล็บเจล
กากเพชรเกล็ดเล็ก  สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------


  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บสี เซ็ต12สี
รหัส GG-005

ขนาด 0.25 ออนซ์ 

ราคาเซ็ตละ 450 บาท

ใช้ต่อเล็บฝังปลาย หรือเพ้นท์เจลตกแต่งลาดลาย ฯ
สีเจลต่อเล็บเนื้อเนียน  สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

 


-----------------------------------------------------------------


  อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

เจลต่อเล็บสี เซ็ต36สี
รหัส GG-006

ขนาด 0.25 ออนซ์ 

ราคาเซ็ตละ 1250 บาท

ใช้ต่อเล็บฝังปลาย หรือเพ้นท์เจลตกแต่งลาดลาย ฯ
สีเจลต่อเล็บเนื้อเนียน สีสันสวยงาม แวววาว ไม่มีกลิ่น
แข็งแรงทนทาน ตัวเจลยึดเกาะกับเล็บได้ค่อนข้างดี
แห้งได้ดี โดยเครื่องอบเจลหลอด UV

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

 
อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

อุปกรณ์ ต่อเล็บเจล,เจลต่อเล็บ,อุปกรณ์ต่อเล็บยูวีเจล,เจลใส,ต่อเล็บเจลยูวี

-----------------------------------------------------------------


   

  หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ