หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   
 

      หมุด ติดเล็บ ประดับเล็บ รูปทรงต่างๆ

 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

ตัวอย่างหมุดกลม ขนาด 2 มิลลิเมตร

     
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม สีทองเข้ม
ขนาด 2 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีทองเข้ม
ขนาด 2 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-120 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม สีเงิน
ขนาด 2 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีเงิน
ขนาด 2 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-120 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม สีดำ
ขนาด 2 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีดำ
ขนาด 2 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-120 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม เทา
ขนาด 2 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีเทา
ขนาด 2 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-120 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ

ตัวอย่างหมุดกลม ขนาด 3 มิลลิเมตร

     
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม สีทอง
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีทองอ่อน
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
   
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม สีเงิน
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีเงิน
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
 
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม ทองน้ำตาล
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีทองแดง
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
   
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ กลม สีดำ
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม สีบรอนซ์ดำ
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
   
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ หัวใจ สีทอง
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงหัวใจ สีทอง
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

ตัวอย่างหมุดเหลี่ยม ขนาด 3 มิลลิเมตร

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ เหลี่ยม สีเงิน
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงเหลี่ยม สีเงิน
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ เหลี่ยม สีทอง
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงเหลี่ยม สีทอง
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

ตัวอย่างหมุดเหลี่ยม ขนาด 5 มิลลิเมตร

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ เหลี่ยม สีทอง
ขนาด 5 มิล
ราคาห่อละ 100 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงเหลี่ยม สีทอง
ขนาด 5 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
   
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ สีทอง
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
ขนาด 8 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ


     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ ดาว สีเงิน
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ดาว สีเงิน
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ ดาว สีทอง
ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ดาว สีทอง
ขนาด 3 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ ดาว สีเงิน
ขนาด 5 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ดาว สีทอง
ขนาด 5 มิลลิเมตร ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ ดาว สีทอง
ขนาด 5 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ดาว สีทอง
ขนาด 5 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
บรรจุ 100-110 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
  หมุด,หมุดติดเล็บ,หมุดประดับเล็บ,มุขติดเล็บ,มุขแต่งเล็บ,มุขประดับเล็บ,อุปกรณ์แต่งเล็บ


     
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

หมุดติดเล็บ ทรงเหลี่ยมเพชร
สีเงิน ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงคล้ายๆเหลี่ยมเพชร

บรรจุ 100-120 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
  หมุด และ มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ

หมุดติดเล็บ ทรงเหลี่ยมเพชร
สีทอง ขนาด 3 มิล
ราคาห่อละ 50 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงคล้ายๆเหลี่ยมเพชร

บรรจุ 100-120 เม็ด ต่อหนึ่งห่อ

     
 
 
 
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ

หมุดติดเล็บ คละแบบ
ขนาด 2-6 มิล
ราคาชุุดละ 150 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม คละแบบ
ขนาด 2-6 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
ในหนึ่งกล่องมี 12 แบบ

     
 
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ


     
 
  หมุด มุข ติดเล็บ ประดับเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ


     
  หมุดติดเล็บ กลม คละสี

หมุดติดเล็บ กลม คละสี
ขนาด 2 มิล
ราคาชุดละ 300 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม คละสี
ขนาด 2 มิลลิเมตร
ก้นแบน หลุดยาก
ในหนึ่งกล่องมี 12 สี ดังรูป
สีละประมาณ 100-150 เม็ด

     
  หมุดติดเล็บ กลม คละสี อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ แต่งเล็บ


     
  หมุดติดเล็บ กลม คละสี


     
                      หมุดติดเล็บ กลม คละสี

หมุดติดเล็บ กลม คละสี
ขนาด 3 มิล
ราคาชุดละ 300 บาท


หมุดประดับเล็บ ทรงกลม คละสี
ขนาด 3 มิลลิเมตร ก้นแบน หลุดยาก
ในหนึ่งกล่องมี 12 สี ดังรูป
สีละประมาณ 100-120 เม็ด

                      หมุดติดเล็บ  
 
 
   
  ตัวอย่าง และขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้หมุดติดเล็บ
   
 
     
  เพชร ประดับเล็บ หมุดติดเล็บ
หมุดติดเล็บ
  หมุดติดเล็บ หมุดติดเล็บ
  หมุดติดเล็บ  
 
     
  เพชร ประดับเล็บ หมุดติดเล็บ
หมุดติดเล็บ
  หมุดติดเล็บ หมุดติดเล็บ
  หมุดติดเล็บ  
 
  อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-014 อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-013
 
  อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-014 อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-014
 
  อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-014 อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-014
 
  อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-ตกแต่ง-014  
 
คลิก..ดูคลิป สอนเพ้นท์เล็บ เพิ่มเติม      
   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ