หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   

 

         
สีทาเล็บ น้ำยาทาเล็บ ผสมกากเพชร เนื้อชิมเมอร์
 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีดำ

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีดำ
รหัส TBL-01

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ

สีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์

 
  ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal

น้ำยาทาเล็บ Tribal แดงมะเหมียว
รหัส TBL-02

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal แดงมะเหมียว

ยาทาเล็บ


  ยาทาเล็บ

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีชมพู
รหัส TBL-03

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีชมพู

สีทาเล็บ ผสมกากเพชร


  ยาทาเล็บ

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีม่วง
รหัส TBL-04

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  สีทาเล็บ

ยาทาเล็บ Tribal สีม่วง   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีฟ้า

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีฟ้า
รหัส TBL-05

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  สีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีฟ้า  ยาทาเล็บ Tribal เงินอมม่วง

น้ำยาทาเล็บ Tribal เงินอมม่วง
รหัส TBL-06

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal เงินอมม่วง

สีทาเล็บ  สีทาเล็บ

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีเงิน
รหัส TBL-0
7
ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีเงิน

ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal

 
  สีทาเล็บ น้ำยาทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์

น้ำยาทาเล็บ Tribal เงินอมทอง
รหัส TBL-0
8
ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  สีทาเล็บ น้ำยาทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์

สีทาเล็บ น้ำยาทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์

 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal ทองอ่อน

น้ำยาทาเล็บ Tribal ทองอ่อน
รหัส TBL-09

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  สีทาเล็บ ผสมกากเพชร

สีทาเล็บ ผสมกากเพชร

 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal น้ำตาลทอง

น้ำยาทาเล็บ Tribal น้ำตาลทอง
รหัส TBL-10

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  สีทาเล็บ

สีทาเล็บ

 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal ทองเหลือง

น้ำยาทาเล็บ Tribal ทองเหลือง
รหัส TBL-11

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal ทองเหลือง

น้ำยาทาเล็บ Tribal ทองเหลือง

 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์

น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์
รหัส TBL-12

ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml
เป็นสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
ทาง่าย เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์ อุปกรณ์ทำเล็บ

 อุปกรณ์ทำเล็บ

 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์

น้ำยาทาเล็บ Tribal ชุดใหญ่
รวม 12 สี รหัส TBL-13

ราคาชุดละ 880 บาท


ยาทาเล็บยี่ห้อ Tribal ขนาด 12 ml ชุดใหญ่ 12 สี

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์ อุปกรณ์ทำเล็บ

 อุปกรณ์ทำเล็บ

 
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์ อุปกรณ์ทำเล็บ

 อุปกรณ์ทำเล็บ

-------------------------------------------------

 
  ยาทาเล็บ และ ไข่ปลาคาเวียร์

ยาทาเล็บ และ ไข่ปลาคาเวียร์
Caviar Nails
ชุดละ 150 บาท


ในชุด ประกอบด้วย ยาทาเล็บสีชมพูอ่อน 6 ml 1ขวด
และเม็ดมุขไข่ปลาคาเวียร์ หลายๆสีรวมกัน อีก1ขวด
วิธีใช้
1.ทาสีทาเล็บ
2.ทาสีทาเล็บทับรอบที่สอง ไม่ต้องรอสีแห้ง
3.โรยเม็ดไข่ปลาให้ทั่วหน้าเล็บ
4.เคลือบทับอีกรอบด้วยเคลือบสีใส
***ถ้ากลัวหลุด ใช้กาวต่อเล็บทาทับอีกรอบก็ได้

   
  ยาทาเล็บ  ไข่ปลาคาเวียร์

ยาทาเล็บ และ ไข่ปลาคาเวียร์

     
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์ ยาทาเล็บ-ไข่ปลาคาเวียร์  
-------------------------------------------------


  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
ราคาขวดละ 80 บาท


ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

   
  น้ำยาทาเล็บ Tribal สีบล็อนด์

 


  ยาทาเล็บ สำหรับใช้ลากเส้น

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
สีเงิน

ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

       
  ยาทาเล็บ สำหรับใช้ลากเส้น

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
สีทองอ่อน

ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

       
  ยาทาเล็บ สำหรับใช้ลากเส้น

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
สีทอง

ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

       
  ยาทาเล็บ สำหรับใช้ลากเส้น

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
สีชมพูอ่อน

ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

       
  ยาทาเล็บ สำหรับใช้ลากเส้น

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
สีชมพูเข้ม

ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

       
  ยาทาเล็บ สำหรับใช้ลากเส้น

กากเพชร สำหรับลากเส้น
ขวดเหลี่ยม
สีฟ้าอมเขียว

ยาทาเล็บสำหรับใช้ลากเส้น ขนาด 10 ml
เนื้อสีทาเล็บ ผสมกากเพชรเนื้อชิมเมอร์ เม็ดละเอียด
เนื้อสีสวยงาม อัดแน่นด้วยเนื้อกากเพชรเข้มข้น
เนื้อสีละเอียด แวววาวระยิบระยับ

       

   

  หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ