สติกเกอร์ติดเล็บ
  สติกเกอร์ติดเล็บ ฟอยล์ติดเล็บ Nails foils สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลายดอกไม้
  สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ติดแล้วดึงออก สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลายดอกไม้ ขาวดำ
  สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลายดอกไม้ ผสมสีทอง
  สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ เงินทอง สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลายเส้น สีเงินทอง
  สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ ใหญ่ สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ ลายอื่นๆ เพิ่มเติม
สติกเกอร์ติดเล็บสวยๆ
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
สติกเกอร์ติดเล็บ
 
 

 

 
      สติ๊กเกอร์ ลอกลายโดยใช้น้ำ แผ่นใหญ่  
 
     สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น และลายลูกไม้
     มีทั้งสีดำ และสีขาว ลายเส้นปราณีตคมชัด มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สามารถแปะได้แนบตามรูปเล็บ
     เมื่อโดนน้ำจะมีความยึดหยุ่น เหนียว ยึดเกาะได้ดี
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น และลายลูกไม้ มีทั้งสีดำ และสีขาว ลายเส้นปราณีตคมชัด มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สามารถแปะได้แนบตามรูปเล็บ เมื่อโดนน้ำจะมีความยึดหยุ่น เหนียว ยึดเกาะได้ดี  
วิธีใช้ สติกเกอร์ลอกลายน้ำ

1.ดึงแผ่นพลาสติกใส ที่เคลือบออก
2.ตัดสติกเกอร์ ตรงลายที่ต้องการ
3.จุ่มน้ำ
4.นำไปแปะบนเล็บ
5.รอแห้ง แล้วเคลือบใส


สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น และลายลูกไม้ มีทั้งสีดำ และสีขาว ลายเส้นปราณีตคมชัด มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ สามารถแปะได้แนบตามรูปเล็บ เมื่อโดนน้ำจะมีความยึดหยุ่น เหนียว ยึดเกาะได้ดี

สติ๊กเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-01
ราคา 200 บาท

วิธีใช้ สติกเกอร์ลอกลายน้ำ

 

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ

 

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ

 

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ

 

.............................................................................................................

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-02
ราคา 200 บาท
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ  
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ  
.............................................................................................................

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-03
ราคา 200 บาท
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ  
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ  
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ  
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ  
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ-แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ  
.............................................................................................................

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ-แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-04
ราคา 200 บาท
เป็นลายลูกไม้สีขาว หากเห็นลายไม่ชัด
ให้เลื่อนขึ้นไปดูลาย SE-01
ลายจะเป็นลายเดียวกัน....
แต่ต่างกันที่ลายนี้เป็นสีขาว
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ-แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ  
.............................................................................................................

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ-แบบลอกลายโดยใช้น้ำ-อุปกรณ์ทำเล็บ สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-05
ราคา 200 บาท
เป็นลายลูกไม้สีขาว หากเห็นลายไม่ชัด
ให้เลื่อนขึ้นไปดูลาย SE-02
ลายจะเป็นลายเดียวกัน....
แต่ต่างกันที่ลายนี้เป็นสีขาว
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น  
.............................................................................................................

สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-06
ราคา 200 บาท
เป็นลายลูกไม้สีขาว หากเห็นลายไม่ชัด
ให้เลื่อนขึ้นไปดูลาย SE-03
ลายจะเป็นลายเดียวกัน....
แต่ต่างกันที่ลายนี้เป็นสีขาว
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น  
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น สติกเกอร์ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่
SE-07
ราคา 200 บาท
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น  
 
 
สติ๊กเกอร์ติดเล็บ ลอกลายน้ำ แผ่นใหญ่ ลายส่วนใหญ่เป็นลายเส้น
สติ๊กเกอร์ติดเล็บสติ๊กเกอร์ติดเล็บ
สติ๊กเกอร์ติดเล็บสติ๊กเกอร์ติดเล็บ
 
     
 

 
           

ตัวอย่างการใช้สติกเกอร์
ในคลิปวิดีโอ จะเป็นการนำสติกเกอร์ลอกลายน้ำ
มาแปะแบบเต็มเล็บ ในการแปะแบบเต็มเล็บ เราต้องตัดสติกเกอร์
ให้เกินออกมาเล็กน้อย แปะเสร็จแล้วค่อยดึงส่วนเกินออก

แต่ในบางลาย จะใช้เป็นลายบางส่วน เราก็ต้องตัดลายในส่วน
ที่เราต้องการ แล้วค่อยนำมาแปะ บนสีพื้นที่เราทาไว้แล้ว
*แนะนำให้ทาสีพื้น เป็นสีโทนอ่อนๆ จะเห็นลายได้ชัดเจนที่สุด.

         
           
 
     
 
กากเพชร กากเพชรติดเล็บ กากเพชรต่อเล็บ กากเพชรแต่งเล็บ กากเพชรใส่ขวด
กากเพชร หน้าแรก สติกเกอร์ติดเล็บ กากเพชร ติดต่อเรา กากเพชร วิธีการสั่งซื้อ กากเพชร กลับหน้าหลักอุปกรณ์ทำเล็บ
© 2012 Memory nail สติกเกอร์ติดเล็บ สติกเกอร์ลายดอกไม้ สติกเกอร์ติดเต็มเล็บ สติกเกอร์ลอกลายโดยใช้น้ำ อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ อุปกรณ์ต่อเล็บ BY M4-U.com