หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   

 

         
สติกเกอร์ติดเล็บ ลอกลายโดยใช้น้ำ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ
ลอกลาย โดยใช้น้ำ


วิธีใช้
1.ดึงแผ่นพลาสติกใส ที่เคลือบออก
2.ตัดสติกเกอร์ ตรงลายที่ต้องการ
3.จุ่มน้ำ
4.นำไปแปะบนเล็บ
5.รอแห้ง แล้วเคลือบใส

   


  สติกเกอร์ติดเล็บ ลอกลาย โดยใช้น้ำ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-01
ราคา 45 บาท


  สติกเกอร์ติดเล็บ ลอกลาย โดยใช้น้ำ

(หมดชั่วคราว)
สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-02
ราคา 45 บาท

  สติกเกอร์ติดเล็บ ลอกลาย โดยใช้น้ำ

(หมดชั่วคราว)
สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-03
ราคา 45 บาท

  สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-04
ราคา 45 บาท

  สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ


สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-05
ราคา 45 บาท

  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-06
ราคา 45 บาท

   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-07
ราคา 45 บาท

  สติกเกอร์ติดเล็บ

(หมดชั่วคราว)
สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-08
ราคา 45 บาท


  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-09
ราคา 45 บาท

 
  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-10
ราคา 45 บาท

  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ น้ำ
SB-11
ราคา 45 บาท

 
 
        ตัวอย่างการใช้ สติกเกอร์ติดเล็บ ลอกลายโดยใช้น้ำ

     สติกเกอร์ติดเล็บ


 
  สติกเกอร์ติดเล็บ

สติกเกอร์ติดเล็บ


     
      คลิปวิดีโอ
สอนการใช้สติกเกอร์
ลอกลายโดยใช้น้ำ
     

 
   

  หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ