หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้
           
เส้น อุปกรณ์ทำเล็บ

อุปกรณ์สำหรับต่อเล็บ PVC กาวต่อเล็บ กาวติดเพชร   

 

         
กากเพชรทรงต่างๆ ไฮโลแกรม เปลือกหอย ฯลฯ จัดเป็นชุด
 
อุปกรณ์ต่อเล็บอะคริลิค & ปั้นนูน
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ
 
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
อุปกรณ์สำหรับ ต่อเล็บ PVC
  อุปกรณ์ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บอะคริลิก ทำเล็บอคริลิค ผงปั้นนูน ผงปั้น3D นำยาอะคริลิก
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ประดับ ตกแต่งเล็บ
  อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
 
 
 
อุปกรณ์ ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ อื่นๆ
  อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
  กากเพชรเส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรเส้น
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรเป็นเส้นๆ ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
สุดคุ้ม ราคาประหยัด บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  อุปกรณ์ตกแต่งเล็บ,กากเพชรทรงต่างๆ,ไฮโลแกรม,เปลือกหอย,ฟรอยล์เงินทอง,กากเพชรรูปดาว,กากเพชรรูปหัวใจ,กากเพชรดอกไม้

อุปกรณ์ตกแต่งเล็บ,กากเพชรทรงต่างๆ,ไฮโลแกรม,เปลือกหอย,ฟรอยล์เงินทอง,กากเพชรรูปดาว,กากเพชรรูปหัวใจ,กากเพชรดอกไม้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  กากเพชรทรงกลม อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรทรงกลม
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 200 บาท


กากเพชรทรงกลม ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ
ติดหน้าเล็บ ทำลวดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
คุ้มค่า ราคาประหยัด บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  กากเพชรทรงกลม ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ

กากเพชรทรงกลม ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชรรูปดาว-ดอกไม้ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ


กากเพชรรูปดาว
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรรูปทรง ดาว
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
สุดคุ้ม ราคาถูกมากๆ บรรจุทั้งหมด 12 กระปุก

   
  กากเพชรรูปดาว-ดอกไม้ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปดาว-ดอกไม้ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชรรูปดาว-ดอกไม้ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปดาว เส้นรอบนอก
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรรูปทรงดาว เป็นรูปเส้นรอบนอก
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
สุดคุ้ม ราคาถูกมากๆ บรรจุทั้งหมด 12 กระปุก

   
  กากเพชรรูปดาว-ดอกไม้ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปดาว-ดอกไม้ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
DVD สอนทำเล็บ สอนเพ้นท์เล็บ
 
อุปกรณ์ต่อเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
 
   
 
อุปกรณ์จัดเป็นชุดๆ Kit
 
อุปกรณ์ทำเล็บ อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ
   
+
   
+
   
+
   
+
       
 
 
 
อุปกรณ์ทำเล็บ-อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ-โปรโมชั่น
 
+
+
+
+
+
 
 
   
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรรูปทรง ดาว และหัวใจ
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
คุ้มค่า ราคาประหยัดมาก บรรจุทั้งหมด 12 กระปุก

   
  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว

กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปหัวใจ เส้นรอบนอก
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรรูปทรงหัวใจ เป็นรูปเส้นรอบนอก
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
คุ้มค่า ราคาประหยัดมาก บรรจุทั้งหมด 12 กระปุก

   
  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชรรูปหัวใจ กล่องเล็ก
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 100 บาท


กากเพชรรูปหัวใจ
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
คุ้มค่า ราคาประหยัด บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว

กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชรรูปหัวใจ-ดาว อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

กากเพชร รูปดอกไม้
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรรูปดอกไม้ กล่องใหญ่
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
คุ้มค่า ราคาประหยัด บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  กากเพชร รูปดอกไม้

กากเพชรติดเล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ไฮโลแกรม อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

ไฮโลแกรม
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 150 บาท


ไอโลแกรม มีลักษณะคล้ายๆ กระดาษแก้ว
แต่แวววาวคล้ายๆ กากเพชร
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ติดทับบนสีทาเล็บ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค สีสรรค์สวยงาม
ราคาประหยัด คุ้มค่าสุดๆ บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  ไฮโลแกรม

ไฮโลแกรม

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  เปลือกหอย อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

เปลือกหอย
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 200 บาท


ใช้สำหรับ ฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค
สีสรรค์สวยงาม ฝังแล้วจะคล้ายๆกับหินอ่อน
ใช้ต่อได้นาน กว่าจะหมด บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  เปลือกหอย

เปลือกหอย

  เปลือกหอย อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ เปลือกหอย อะคริลิค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  กากเพชร ทรงหกเหลี่ยม

กากเพชร ทรงหกเหลี่ยม
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรติดเล็บ ทรงหกเหลี่ยม
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  กากเพชร ทรงหกเหลี่ยม

กากเพชรติดเล็บ ทรงหกเหลี่ยม

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชรติดเล็บ ทรงข้าวหลามตัด

กากเพชร ทรงข้าวหลามตัด 1
สีทึบ เรเซอร์ 12 สี
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรติดเล็บ ทรงข้าวหลามตัด
สีกากเพชรเป็นสีทึบ มีประกายแวววาว
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  กากเพชรติดเล็บ ทรงข้าวหลามตัด

กากเพชรติดเล็บ ทรงข้าวหลามตัด

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กากเพชร ทรงข้าวหลามตัด

กากเพชร ทรงข้าวหลามตัด 2
โปร่งแสง เหลือบรุ้ง 12 สี
ราคากล่องละ 150 บาท


กากเพชรติดเล็บ ทรงข้าวหลามตัด
สีกากเพชรเป็นสีโปร่งแสง เหลือบรุ้งเหมือนแก้ว
ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ทำลาดลายต่างๆ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค บรรจุทั้งหมด 12 สี

   
  กากเพชร ทรงข้าวหลามตัด

กากเพชรติดเล็บ ทรงข้าวหลามตัด

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ฟรอยล์ เงิน ทอง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

ฟรอยล์ เงิน ทอง
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 150 บาท


ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ติดทับบนสีทาเล็บ
หรือฝังในเนื้อเล็บอะคริลิค
คุ้มค่า ราคาประหยัด มากๆ

   
  ฟรอยล์ เงิน ทอง

ฟรอยล์ เงิน ทอง ติดเล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ฟรอยล์ เงิน ทอง อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ

ฟรอยล์ เงิน ทอง ทองแดง
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 150 บาท


ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ติดทับบนสีทาเล็บ

คุ้มค่า ราคาประหยัด มากๆ เช่นกัน

   
  ฟรอยล์ เงิน ทอง

ฟรอยล์ เงิน ทอง ติดเล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ผงกำมะหยี่

ผงกำมะหยี่ กล่องเล็ก
1 กล่อง มี 12 กระปุก 12 สี
ลดราคาเพียงกล่องละ 200 บาท


ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ติดทับบนสีทาเล็บ
จะติดเต็มเล็บ หรือแค่ช่วงปลายเล็บก็ได้
ให้อารมณ์นุ่มๆ เหมือนขนผ้ากำมะหยี่

   
  ขนกำมะหยี่

ผงกำมะหยี่ กล่องเล็ก

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ผงกำมะหยี่ กล่องใหญ่ เช็ต A

ผงกำมะหยี่ กล่องใหญ่ เช็ต A
1 กล่อง มี 12 กระปุก 12 สี
ลดราคาเพียงกล่องละ 350 บาท

ปกติขายกันราคา 1,000 บาทต่อกล่อง

ใช้สำหรับตกแต่งเล็บ ติดทับบนสีทาเล็บ
จะติดเต็มเล็บ หรือแค่ช่วงปลายเล็บก็ได้
ให้อารมณ์นุ่มๆ เหมือนขนผ้ากำมะหยี่

   
  ผงกำมะหยี่
ผงกำมะหยี่ ตัวอย่าง

ผงกำมะหยี่ เช็ต A
ผงกำมะหยี่  เช็ต B

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  กากเพชร สีทองพิเศษ

กากเพชร สีทอง พิเศษ
ขวดแก้ว ขนาด 15 ซีซี
ราคาขวดละ 100 บาท


กากเพชร สีทอง แบบเงาเป็นพิเศษ...
ขนาด 15 ซีซี ใช้ตกแต่งบนหน้าเล็บ
หรือ ใช้ต่ออะคริลิคฝังกากเพชรก็ได้

มีความเงา มากกว่ากากเพชรทั่วไป

   
  กากเพชร ติดเล็บ

กากเพชร ติดเล็บ แต่งเล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  กากเพชร สีทองพิเศษ

กากเพชร สีเงิน พิเศษ
ขวดแก้ว ขนาด 15 ซีซี
ราคาขวดละ 100 บาท


กากเพชร สีเงิน แบบเงาเป็นพิเศษ...
ขนาด 15 ซีซี ใช้ตกแต่งบนหน้าเล็บ
หรือ ใช้ต่อเล็บอะคริลิคฝังกากเพชรก็ได้

มีความเงามาก ต่างจากกากเพชรทั่วไป

   
  กากเพชร ติดเล็บ

กากเพชร ติดเล็บ แต่งเล็บ

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ดอกไม้แห้ง

ดอกไม้แห้ง เป็นช่อ
1 กล่อง มี 12 สี
ราคากล่องละ 200 บาท


ดอกไม้แห้ง สำหรับฝังในเล็บอะคริลิค
ในหนึ่งกล่อง มีทั้งหมด 12 สีด้วยกัน
แต่ละสี จะมีดอกไม้แห้ง 4-7 ช่อ
สีสดใส สวยงาม ใช้คุ้มค่า
น้าน นาน กว่าจะหมด.....

   
  ดอกไม้แห้ง

ดอกไม้แห้ง

  ดอกไม้แห้ง

ดอกไม้แห้ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ดอกไม้แห้ง ดอกกลม

ดอกไม้แห้ง ดอกกลม
1 กล่อง มี 12 กระปุก
ราคากล่องละ 200 บาท


ดอกไม้แห้ง สำหรับฝังในเล็บอะคริลิค
ในหนึ่งกล่อง มีทั้งหมด 12 กระปุกด้วยกัน
แต่ละกระปุก จะมีดอกไม้แห้ง 4-5 ดอก
สีสดใส สวยงาม น่าใช้.

   
  ดอกไม้แห้ง ดอกกลม

ดอกไม้แห้ง ทรงดอกกลม

อุปกรณ์ทำเล็บ ดอกไม้แห้ง ดอกกลม ใช้ต่อเล็บ ดอกไม้แห้ง ดอกกลม ใช้ต่อเล็บอะคริลิค
   
 
     รูปตัวอย่าง ผลงานบางส่วน จากวัสดุต่างๆด้านบน
  ต่อเล็บอะคริลิค ฝังเปลือกหอย อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ รูปผลงาน : ต่อเล็บอะคริลิค ฝังเปลือกหอย
สีเหลืองอ่อน ผสมสีชมพูอ่อน และสีส้มอ่อน
  รูปผลงาน : ต่อเล็บอะคริลิค รูปผลงาน : ต่อเล็บอะคริลิค ฝังดาว และกากเพชร
  ต่อเล็บอะคริลิค ฝังเปลือกหอย อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ ฝังดาว ต่อเล็บอะคริลิค ฝังเปลือกหอย อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ ฝังดาว และกากเพชร
 
  รูปผลงาน : ต่อเล็บอะคริลิค รูปผลงาน : ลายเล็บจากกากเพชรทรงกลม
 
  ลายเล็บจากผงกำมะหยี่ รูปผลงาน : ลายเล็บจากผงกำมะหยี่
  ผงกำมะหยี่ ลายเล็บ ผงกำมะหยี่

     รูปตัวอย่าง ผลงานบางส่วน จากดอกไม้แห้ง

  ต่อเล็บอะคริลิค ฝังดอกไม้แห้งสีฟ้า รูปผลงาน :
ต่อเล็บอะคริลิค ฝังดอกไม้แห้งสีฟ้า
  ต่อเล็บอะคริลิค ฝังดอกไม้แห้งสีม่วง ต่อเล็บอะคริลิค ฝังดอกไม้แห้งนิ้วละสี
   หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ ติดต่อเรา สอนการใช้  
เส้น อุปกรณ์เพ้นท์เล็บ